Your partner in Finland

Akkreditointi

 

EMCC:n akkreditointijärjestelmä laadun takaajana

EMCC on suunnannäyttäjä eurooppalaisen mentorointi- ja coaching -toimialan kehittäjänä. EMCC:n vaatimukset mentorien ja coachien akkreditoitumisille ja koulutusohjelmille ovat korkeakoulutasoisia.  Kuka tahansa ammattimaisesti toimiva coach ja mentor voi hakea akkreditointia, kun täyttää kriteerit mm liittyen koulutukseen, kokemukseen, asiakastunteihin, asiakaspalautteeseen sekä itse-reflektioon. Niistä enemmän alla. Akkreditointi ei vaadi EMCC:n laatupalkinnon omaavaa koulutuskokonaisuutta (EQA), mutta EQA koulutuksen käyneet ja niistä alle 24 kk sitten valmistuneet voivat akkreditoitua nopeutetulla prosessilla.

Yksilölliset akkreditoinnit

 Olit sitten yksilöcoach, tiimicoach tai coachingin työnohjaaja, sinulla on mahdollisuus hankkia akkreditointi, kun akkreditointiin liittyvät edellytykset toteutuvat. EMCC nimeää ohjausammattilaisten akkreditoinneista seuraavia lyhenteitä:

 

 Yksilöcoach: EIA eli EMCC Coach/Mentor Individual Accreditation

 

Tiimicoach: ITCA eli Individual Team Coach Accreditation

 

 Coachin työnohjaus: ESIA eli EMCC Supervisor Individual Accreditation

EMCC on rakentanut ainutlaatuisen järjestelmän osaamisen ja kokemuksen määrittelyyn. EMCC yksilö- ja tiimicoach-osaamiseen liittyvät akkreditoinnit jaetaan neljään tasoon seuraavasti

  1. Foundation (F)
  2. Practitioner (P)
  3. Senior Practitioner (SP)
  4. Master Practitioner (MP)

Seuraava taulukko avaa kunkin tason vaatimuksia:

EMCC:n akkreditointikriteereissa korostuu yksilöllisen reflektio-osaamisen merkitys. Hakemuksessa kysytään mm mihin koulutuksiin on osallistunut ja valmistunut? Mistä muualta on hankkinut coaching/mentorointi ymmärrystä (webinaarit, kirjat, konferenssit, podcastit etc)? Mitä näistä on oppinut ja miten sitä soveltaa? Millainen on oma coaching profiili ja mihin teorioihin se pohjautuu? Hakulomakkeseen tarvitaan myös 5 erillistä asiakaspalautetta. EMCC yksilöakkreditointi edellyttää myös supervisionia eli coachin työnohjaukseen osallistumista. Erillistä näyttökoetta ei vaadita, mutta sen sijaan laatupalkittujen ohjelmien sisällöissä osallistuja pääsee analysoimaan omaa toimintaansa eri näkökulmista.

Yksilöakkreditointeja haetaan joko EMCC Globalin järjestämän 5 – Day Challengen kautta tai sitten itsenäisesti kokeneen EMCC Mentor Coachin avustuksella. 5-DC:ssa hakijat työstävät omia hakulomakkeitaan ja harjoittelevat mm itse-reflektoinnillista kirjoittamista EMCC Assessorin vetämissä virtuaalisissa pienryhmissä, tunnin verran viitenä päivänä peräkkäin. Asessorin inspiroimana ja toisten osallistujien kannustamina on helpompi kiteytettää osaamisensa ja kerätä hakemukseen vaadittavat todistukset, työpajoissa on usein innostava tunnelma!

Tutustu tarkemmin akkreditointikriteereihin EMCC Globalin omilta sivuilta

Yksilöcoaching: https://www.emccglobal.org/accreditation/eia/

Tiimicoaching: https://www.emccglobal.org/accreditation/itca/

Coachingin työnohjaus: https://www.emccglobal.org/accreditation/esia/

 

EMCC:n laatupalkinnot eli huomionosoitukset koulutusorganisaation laadusta

EMCC myöntää ohjausalan (mentorointi, coaching, supervision) koulutusorganisaatioille laatupalkintoja. Laatupalkinnon saaneet koulutusohjelmat läpikäyvät tarkan arvioinnin, jossa paneudutaan sekä opetussuunnitelmaan, toteutukseen, läpikäytäviin teorioihin ja malleihin, että kouluttajien pätevyyteen ja metodeihin. Näin varmistetaan, että osallistujat saavuttavat EMCC:n tutkimuspohjaiset pätevyysstandardit. Laatupalkittuihin koulutuksiin osallistuvat ammattilaiset saavat lisäksi mahdollisuuden hakea itselleen mentor / yksilöcoach, tiimicoach tai coachin työnohjauksen (supervision) akkreditointeja nopeutetusti, kun muut kriteerit täyttyvät.

 

  EQA EMCC Quality Award: Laatupalkinto mentorien ja yksilöcoach -koulutuksille

     TCQA Team Coaching Quality Award: Laatupalkinto tiimicoach-koulutuksille

ESQA EMCC Supervision Quality Award: Laatupalkinto coachingin työnohjauskoulutuksille (supervisor)

Yksilöcoaching akkreditoinnin eli EIA:n osalta Suomessa on nelisenkymmentä akkreditoitua coachia, joista 12 F tason, 5 P tason, 17 SP tason ja neljä 4 MP tason. Tiimicoach-akkreditointi ITCA on vastaavasti Suomessa kohta kahdellakymmenellä henkilöllä, joista kolmella on SP, neljällä P ja reilulla kymmenellä F-tason ITCA-akkreditointi. Supervisor eli Coachin työnohjaus-akkreditointeja on lisäksi neljällä suomalaisella ammattilaisella. (8/2023)