Your partner in Finland

EMCC Finland

 


EMCC Finland inspiroi ja tukee työyhteisöjen ja yksittäisten toimijoiden kykyä uudistua tuomalla toimijoiden käyttöön parhaat mentoroinnin ja coachingin käytännöt.

”Inspiring mentors & coaches to make difference in their world”


EMCC Finland ry on perustettu vuonna 2008 kattojärjestön kansalliseksi yhdistykseksi. EMCC:llä on kansalliset yhdistykset Suomen lisäksi 27 muussa Euroopan maassa.

Yhdistyksen tarkoituksena on pyrkiä kehittämään mentorointia ja coachingia Suomessa EMCC:n periaatteiden mukaisesti. Sitä toteutetaan mm. edistämällä kansallista ja kansainvälistä verkostoitumista sekä tunnistamalla, kehittämällä ja levittämällä mentoroinnin ja coachingin hyviä käytäntöjä. EMCC Finland ry järjestää vuosittain 2-3 jäsenfoorumia, joissa välitetään tietoa EMCC:stä ja tutustutaan suomalaisiin mentoroinnin ja coachingin toteuttamismalleihin. Jäsentapahtumat ovat avoimia sekä nykyisille jäsenille että jäsenyydestä kiinnostuneille.

EMCC Finland ry:n jäseneksi voi liittyä jokainen henkilö (henkilöjäsen) ja oikeustoimikelpoinen yhteisö (yhteisöjäsen), joka haluaa edistää yhdistyksen tarkoitusperiä ja toimintaa sekä hyväksyy yhdistyksen säännöt ja eettiset koodit. Yhdistyksen hallitus päättää jäseneksi hyväksymisestä. Jäsenet saavat samalla jäsenyyden EMCC-emoyhdistykseen.

Jäsenhakemuksen voit lähettää suoraan nettisivuillamme.  Jos olet liittymässä yhteisöjäseneksi, pyydäthän kaikkia jäsenyyden edustajia täyttämään hakemuksen omalta osaltaan. Otamme sinuun yhteyttä hakemuksen lähettämisen jälkeen.

Vuoden 2023 vuosimaksu henkilöjäseneltä 90 € ja yhteisöjäseneltä 200 €. Jäsenmaksu kerätään kalenterivuosittain ja se on voimassa kuluvan vuoden ajan.